Untitled Document
Fiske

I skogen finnes flere tjern som gir muligheter for bl.a. ørretfiske. I tillegg inngår fiskerettigheter til Snarumselva og deler av Krøderfjorden i eiendommen med en total lengde på ca. 4 km.

Elva og fjorden har rike forekomster av de fleste kjente ferskvannsfisker.

 
Eier: Frode Larsen
Adr.: LA Holding AS, Postboks 497, 1327 Lysaker
E-mail: kristin.vik@laholding.no
Tlf.: +47 67 83 29 00 -->