Untitled Document
  Jakt og fiske

Vi kan tilby mange typer jakt i eget jaktterreng.

Det er meget gode forekomster av små- og storvilt i skogen.  Storviltjakta gjennomføres i samarbeid med tre andre skogeiere og totalt jaktes det på et areal på ca. 40 000 dekar.


Tilpassede pakker for ulike arrangementer


 

Larsen Adventure kan tilby opplevelser knyttet både til storvilt- og småviltjakt. Alle arrangementer vil bli gjennomført i samarbeid med lokale guider. Kartblad som beskriver de enkelte teiger vil bli delt ut og gjennomgått. Det er fullt mulig kun å delta som gjest uten selv å bære våpen. Gjestene vil da bli fordelt på de ulike lag for å få størst mulig utbytte av selve jakten.  Dette gjelder for både storvilt- og småvilt-jakten.

De som selv ønsker å jakte, må medbringe våpen, bæretillatelse (våpenkort), betalt vilttrygdavgift, samt bevis for avlagt og gyldig årlig storviltprøve (gjelder ikke for småviltjakt).
 
Eier: Frode Larsen
Adr.: LA Holding AS, Postboks 497, 1327 Lysaker
E-mail: kristin.vik@laholding.no
Tlf.: +47 67 83 29 00 -->