Untitled Document
Om gården

Historie. Gården Vassendrud ble opprinnelig grunnlagt tidlig på 1300-tallet.

Søndre Vassendrud Gård ble etablert i 1870 etter at den opprinnelige gården Vassendrud ble delt i to like store gårder, Nordre og Søndre.

Søndre Vassendrud omfatter i dag 320 dekar dyrket mark og 12 600 dekar skog.

Eier: Frode Larsen
Adr.: LA Holding AS, Postboks 497, 1327 Lysaker
E-mail: kristin.vik@laholding.no
Tlf.: +47 67 83 29 00 -->